With almost 14,000 square miles, Taiwan has more than its fair share of things to see and do. As a quick primer, I created this guide to help you discover my top recommendations on things to check out by county (and now special municipality). Hope this helps you plan the best Taiwan vacation!

Changhua County (彰化縣 / zhang hua xian)

 • Visit Lukang Old Street (鹿港老街 / lu gang lao jie)
 • Check out Lukang Temple (鹿港天后宮 / lu gang tian hou gong)

IMG 4878

Chiayi County (嘉義縣 / jia yi xian)

 • Try goose meat and chicken rice
 • Check out the pineapple farms, including Sunny Hill
 • Visit Hinoki Village (檜意森活村 / gui yi sen huo cun)

Hsinchu County (新竹縣 / xin zhu xian)

valley 3534988 1280

Hualien County (花蓮縣 / hua lian xian)

Kaohsiung (高雄市 / gao xiong shi)

Kinmen County (金門縣 / jin men xian)

 • Admire the architecture on the islands

Lienchiang County (連江縣 / lian jiang xian)

 • Take in the aroma and history of Tunnel 88
 • Stop by a lighthouse or two

Miaoli County (苗栗縣 / miao li xian)

 • Learn more about Hakka culture
 • Visit the Sanyi Wood Carving Museum (三義木雕博物館 / san yi mu diao bo wu guan)

IMG 3557

Nantou County (南投縣 / nan tou xian)

New Taipei City (新北市 / xin bei shi)

Penghu County (澎湖縣 / peng hu xian)

 • Check out the local sealife
 • Give the local cacti a try
 • Watch the seas part between Kuibishan (澎湖奎璧山地質公園 / peng hu kui bi shan di zhi gong yuan) and Chiyu

IMG 4167

Pingtung County (屏東縣 / ping dong xian)

Taichung (臺中市 / tai zhong shi)

IMG 0272

Tainan (臺南市 / tai nan shi)

 • Discover the unique combination of Dutch and Taiwanese culture
 • Enjoy a local mango
 • Visit the Garden Night Market (花園夜市 / hua yuan ye shi)

IMG 6436

Taipei (臺北市 / tai bei shi)

Taitung County (臺東縣 / tai dong xian)

 • Take in nature at Green Island (綠島 / lu dao)
 • Hike around Liyu Mountain Park
 • Visit the National Museum Of Prehistory

Taoyuan (桃園市 / tao yuan shi)

 • Check out the Baroque-style shops in Daxi (大溪鎮 / da xi zhen)
 • Watch the maples at Shihmen Dam (石門水庫 / shi men shui ku)

Yilan County (宜蘭縣 / yi lan xiang)

Yunlin County (雲林縣 / yun lin xian)

 • Stroll along Beigang Old Street (北港老街 / bei gang lao jie)
 • Venture through the Gukeng Green Tunnel (古坑鄉公所 / gu keng xiang gong suo)